Shabbat Aliya

Op Shabbat Lech Lecha vindt ons evenement, Shabbat Aliya, plaats. Shabbat Aliya is voor alle mensen van de Joodse gemeenschap. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Mizrachi. Vorig jaar is rabbijn Ronen Neuwirth uit Israël overgekomen. Hij heeft verschillende interessante shioerim gegeven tijdens dit weekend.

Het programma bestaat uit een vrijdagavondmaaltijd met shioerim. De volgende dag zal de gastspreker een shioer geven in één van de sjoels, na de dienst. Verder zal de staf van Bne Akiwa een se’oeda shlishit met shioer met hem hebben.

Met Shabbat Aliya willen we de mensen aan het denken zetten over Aliya. Rabbijn Neuwirth heeft dit gedaan door verschillende elementen aan te kaarten over het leven in Israël. Hierdoor willen we ook de staf van Bne Akiwa meer laten nadenken over Aliya, wat weer effect zal hebben op onze chanichiem.