Bne Akiwa Nederland in een nieuw jasje

Onze doelen

Onze ideologie
Jodendom

Torah – We geven de waarden van Modern-Orthodox Jodendom mee aan onze chanichiem

Zionisme

Avoda – We verbinden de chanichiem met en leren over Israël

Aliya

We motiveren onze leden om Aliya te maken en een bijdrage te leveren aan het land

Leiderschap

We leiden onze chanichiem en staf op tot leiders op het gebied van Jodendom tot besturen

Over ons

Wie zijn wij?
Bne Akiwa sinds 1948 actief in Joods Nederland

In Nederland is Bne Akiwa begonnen na de Holocaust-periode. Er was behoefte aan het verenigen van Joodse jongeren na de Tweede Wereldoorlog en hen te leren over Jodendom en Israël. In de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen de jaarlijkse activiteiten die tot de dag van vandaag nog steeds georganiseerd worden: Wekelijkse Peulot in Amsterdam, Zondagen in andere steden (Mediene), Winter- en Zomermachanot, Shabbat Haïrgun, verschillende Europese kampen in de zomer, Zomerkamp in Israël en uitzending naar Hachsharot-programma's in Israël (jaarprogramma's).

  • Staf

    70 % maakt Aliya

  • Donaties

    50 % afhankelijk van donaties en subsidies

  • Inzet

    Onze staf zet zich 100 % in

Client

Ons team

De kracht achter de organisatie
Ohad Tal
Mazkiroet | Shaliach en voorzitter
De Shaliach is een afgezant van Israël namens The Jewish Agency for Israel en World Bnei Akiva die in het Mazkiroet de functie van voorzitter vervuld.
Alexander Driessen
Mazkiroet | Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de agenda van het Mazkiroet, ledenwerving en logistiek.
Moran Reijzer
Mazkiroet | Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding, uitgaven en fondsenwerving. Hij moet de geldstromen gezond houden.
Ophira Link
Mazkiroet | Hoofd Chinuch en accomodaties
Verantwoordelijk voor Chinuch (educatie) en het vinden van accomodaties voor onze kampen.
Jisjai Bloemendal
Mazkiroet | Hoofd activiteiten
Verantwoordelijk voor het organiseren van algemene activiteiten.
Ya’ara Dadon
Mazkiroet | Contactpersoon
Verantwoordelijk voor het contact met de ouders en de staf.
Staf
Madrichiem en stafleden
De Madrichiem en overige stafleden helpen met het organiseren van evenementen en onderwijzen de Chanichiem. De drijfende kracht achter Bne Akiwa.

Get in touch