Bne Akiwa Nederland in een nieuw jasje

Onze doelen

Onze ideologie
Jodendom

Torah – We geven de waarden van Modern-Orthodox Jodendom mee aan onze chanichiem

Zionisme

Avoda – We verbinden de chanichiem met en leren over Israël

Aliya

We motiveren onze leden om Aliya te maken en een bijdrage te leveren aan het land

Leiderschap

We leiden onze chanichiem en staf op tot leiders op het gebied van Jodendom tot besturen

Over ons

Wie zijn wij?
Bne Akiwa sinds 1948 actief in Joods Nederland

In Nederland is Bne Akiwa begonnen na de Holocaust-periode. Er was behoefte aan het verenigen van Joodse jongeren na de Tweede Wereldoorlog en hen te leren over Jodendom en Israël. In de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen de jaarlijkse activiteiten die tot de dag van vandaag nog steeds georganiseerd worden: Wekelijkse Peulot in Amsterdam, Zondagen in andere steden (Mediene), Winter- en Zomermachanot, Shabbat Haïrgun, verschillende Europese kampen in de zomer, Zomerkamp in Israël en uitzending naar Hachsharot-programma's in Israël (jaarprogramma's).

  • Staf

    70 % maakt Aliya

  • Donaties

    50 % afhankelijk van donaties en subsidies

  • Inzet

    Onze staf zet zich 100 % in

Client

Ons team

De kracht achter de organisatie
Avichai Meyer
Mazkiroet | Shaliach en voorzitter
De Shaliach is een afgezant van Israël namens The Jewish Agency for Israel en World Bnei Akiva die in het Mazkiroet de functie van voorzitter vervuld.
Alexander Driessen
Mazkiroet | Secretaris | hoofd Mediene | Moadon
De secretaris is verantwoordelijk voor de agenda van het Mazkiroet, ledenwerving en logistiek. Hoofd mediene is verantwoordelijk voor de activiteiten buiten Amsterdam.
Michelle Bachrach
Mazkiroet | Penningmeester Inkomsten
De penningmeester inkomsten is verantwoordelijk voor fondsenwerving. Zij moet de geldstromen gezond houden.
Channi Eisenmann
Mazkiroet | Hoofd activiteiten | Contact Staf
Verantwoordelijk voor het organiseren van algemene activiteiten. Daarbij is zij ook verantwoordelijk voor het contact tussen het mazkiroet en de staf.
Ya’ara Dadon
Mazkiroet | Penningmeester uitgaven | Hoofd Chinuch
De penningmeester uitgaven is verantwoordelijk voor de boekhouding en uitgaven. Zij moet de geldstromen gezond houden. Daarbij is zij verantwoordelijk voor Chinuch (educatie).
Staf
Madrichiem en stafleden
De Madrichiem en overige stafleden helpen met het organiseren van evenementen en onderwijzen de Chanichiem. De drijfende kracht achter Bne Akiwa.

Get in touch